Palette har uppgraderats och finns nu tillgängligt på:

https://fastum.paletteonline.com/palettearena